Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σπηλαιλογιάς Β' επιπέδου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ Σ.ΕΛ.Α.Σ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ:

Θεωρία Α: 
Εισαγωγή - ατομικός και ομαδικός εξοπλισμός - αναλώσιμος εξοπλισμός - 
προώθηση στο σχοινί - προώθηση σε σκάλα - αρμάτωμα σπηλαίου.

Πρακτική, ασκήσεις Α: 
Σάββατο: Οικοδομή Παπάγου ή Φαράγγι Πάρνηθας. (περιοχή Μαλακάσας) 
Κυριακή:Σπήλαιο Μονής Αστερίου

Θεωρία Β: 
Ασφάλεια αρματώματος - συντελεστές πτώσης - 
αντοχές υλικών - κόμποι για τη σπηλαιολογία - μεταφορά φορτίων - 
ξαρμάτωμα σπηλαίου - συντήρηση και αποθήκευση υλικών.

Πρακτική, ασκήσεις Β: 
Σάββατο: Σπήλαια Υμηττού (Γερμανικό - Πύργου Υμηττού - Παρεξήγηση). 
Κυριακή: Σπήλαια Υμηττού (Πύργου Υμηττού - Παρεξήγηση - Μονής Αστερίου).

Θεωρία Γ: 
Αυτοδιάσωση - απεγκλωβισμός - σπηλαιοδιάσωση - 
πρώτες βοήθειες - ζεστό σημείο - πρόληψη ατυχημάτων.

Πρακτική, ασκήσεις Γ: 
Σάββατο: Σπήλαια Υμηττού (Γερμανικό - Πύργου Υμηττού - Παρεξήγηση). 
Κυριακή: Σπήλαια Υμηττού (Πύργου Υμηττού - Παρεξήγηση - Μονής Αστερίου).

Θεωρία Δ: 
Νομοθεσία - χαρτογράφηση - υδρολογία - καρστολογία - παιδαγωγία - Διατροφή.

Πρακτική, ασκήσεις Δ: 
Σάββατο: Σπήλαια Υμηττού (Γερμανικό - Πύργου Υμηττού - Παρεξήγηση). 
Κυριακή: Σπήλαια Υμηττού (Πύργου Υμηττού - Παρεξήγηση - Μονής Αστερίου).

Εξετάσεις

 

We have 9 guests and one member online