Εσωτερικά έγγραφα του συλλόγου και διάφορες φόρμες

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα εσωτερικά κυρίως έγγραγα του συλλόγου όπως το καταστατικό, εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας κτλ. Επίσης φόρμες καταγραφής σπηλαίων και άλλα σχετικά πρότυπα έγγραφα.

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

2. Παλιός Εσωτερικός Κανονισμός Γ' (2012) 2. Παλιός Εσωτερικός Κανονισμός Γ' (2012)

Date added: 11/24/2013
Date modified: 12/09/2014
Filesize: Unknown
Downloads: 257

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σ.ΕΛ.Α.Σ. όπως προέκυψε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2012.

2. Παλιός Κανονισμός Εφορείου υλικών του ΣΕΛΑΣ 2. Παλιός Κανονισμός Εφορείου υλικών του ΣΕΛΑΣ

hot!
Date added: 12/14/2005
Date modified: 12/09/2014
Filesize: 1.11 MB
Downloads: 1664

Ο κανονισμός λειτουργίας του Εφορείου Υλικών του συλλόγου ο οποίος είναι σε ισχύ από το 2003.

2. Παλιός Κανονισμός Σπηλαιολογικού Αρχείου 2. Παλιός Κανονισμός Σπηλαιολογικού Αρχείου

hot!
Date added: 05/09/2006
Date modified: 12/09/2014
Filesize: 135.17 kB
Downloads: 1904

Το Σπηλαιολογικό αρχείο του ΣΕΛΑΣ αποτελείται από πληροφορίες για σπήλαια τα οποία έχει εξερευνήσει, έχει επισκεφθεί ή γνωρίζει για αυτά μέσα από έγκυρες δημοσιεύσεις ο σύλλογος και τα μέλη του. Τα σπήλαια αυτά αποτελούν μοναδικές εγγραφές εντός του αρχείου οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν επίσης μοναδικό επταψήφιο (7) αριθμό. Ο αριθμός αυτός ονομάζεται Αριθμός Μητρώου Σπηλαίου ή για συντομία ΑΜΣ. Το παρόν έγγραφο είναι η τελευταία έκδοση του Κανονισμού Σπηλαιολογικού Αρχείου του συλλόγου.

2α. Έντυπο καταγραφής σπηλαίου 2α. Έντυπο καταγραφής σπηλαίου

hot!
Date added: 03/23/2011
Date modified: 12/09/2014
Filesize: 51 kB
Downloads: 629

To Έντυπο καταγραφής σπηλαίου συμπληρώνεται μετά από κάθε επίσκεψη σε σπήλαιο για την καταγραφή νέων ανακαλύψεων. Τα δεδομένα αρχειοθετούνται στο αρχείο σπηλαίων του συλλόγου. 

3. Φόρμα Μετρήσεων Χαρτογράφησης στα πρότυπα της UIS 3. Φόρμα Μετρήσεων Χαρτογράφησης στα πρότυπα της UIS

hot!
Date added: 12/14/2005
Date modified: 12/09/2014
Filesize: 81.31 kB
Downloads: 1611

Φόρμα Μετρήσεων Χαρτογράφησης στα πρότυπα της UIS

We have 24 guests and one member online